CÔNG TY TNHH ÂM THANH BÁCH NHẬT
MST: 0317206546
CÔNG TY TNHH ÂM THANH BÁCH NHẬT
MST: 0317206546

LOA FBT

TRỐNG DS

FBT X SERIES - MADE IN CHINA

FBT J SERIES - MADE IN ITALIA

FBT J MAXX SERIES - MADE IN ITALIA

FBT MITUS SERIES - MADE IN ITALIA

FBT VERTUS SERIES - MADE IN ITALIA

FBT VENTIS SERIES - MADE IN ITALIA

FBT SUBLINE SERIES - MADE IN ITALIA

Copyright © 2022 - CÔNG TY TNHH ÂM THANH BÁCH NHẬT.All rights reserved. Design by i-web

CÔNG TY TNHH ÂM THANH BÁCH NHẬT CS5, số 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh CS5, số 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 21.023904056462115, 105.79044231032366 700000 Việt Nam 0825701588